אליעזר פרנקל 1929-2012
תיאוריות באדריכלות: א.פרנקל
דו"ח גדס גרסה מקורית באנגלית
פטריק גדס: דו"ח תל אביב
צור קשר
מירי פרנקל עשת
תמי פרנקל שכנר
ספרי הוראה של אמנים
sadna frenkel logo